Przeglądy ekologiczne

Wykonujemy przeglądy ekologiczne przedsiębiorstw wynikające z uwarunkowań prawnych jak również analizy typu due-diligence. Efektem takiego przeglądu jest oszacowanie ryzyka ekologicznego związanego z prowadzoną działalnością lub wynikającego z dotychczasowych zaniedbań formalno-prawnych.

Przygotowany raport przedstawia istniejące braki formalno-prawne w zakresie ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Przegląd wskazuje również niezbędne działania mające na celu uregulowanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz związane z tym szacunkowe koszty finansowe.
Przeglądy ekologiczne wykonujemy również dla przedsięwzięć liniowych oraz zakładów przemysłowych zgodnie z wytycznymi ustawy Prawo ochrony środowiska (zobacz co zawiera przegląd ekologiczny) oraz postanowieniem właściwego organu ochrony środowiska (Starosty, Marszałka Województwa). Mamy doświadczenie w wykonywaniu przeglądów dla instalacji nietypowych i skomplikowanych np. uzdrowiska, gazociągi, mroźnie, kopalnie, elektrownie wodne i węglowe, strzępiarki, lotniska wojskowe, zakłady produkcji betonu itp.

Praktyka pokazuje, że nawet posiadanie systemu zarządzania środowiskowego nie gwarantuje spełniania aktualnych wymogów formalno-prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Rzetelnie przeprowadzony przegląd ekologiczny przez niezależnych ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, pozwoli wychwycić wszelkie nieprawidłowości w Państwa zakładzie, zminimalizować ryzyko środowiskowe prowadzonej działalności i uniknąć ewentualnych kar finansowych.

Przejdź do formularza kontaktowego