Analizy emisji hałasu

Hałas jest często ignorowanym i niezauważanym zanieczyszczeniem środowiska. Może jednak prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowia człowieka takich jak np. depresja, utrata słuchu, stres i wiele innych. EKOSTANDARD wykonuje analizy akustyczne propagacji emitowanego hałasu w oparciu o obowiązujące normy techniczne, przepisy prawne oraz najnowsze oprogramowanie służące do modelowania pola akustycznego.

Wykonujemy również pomiary natężenia hałasu, w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Doradzamy jak ograniczyć poziom emitowanego hałasu, jak uzyskać wymagane efekty redukcji poziomu emitowanego hałasu, żeby spełnić wymogi prawne w zakresie poziomu dopuszczalnego hałasu na terenach akustycznie chronionych.

Przejdź do formularza kontaktowego

emisja hałasu