Raporty oddziaływania na środowisko

Oferujemy Państwu przygotowanie następujących dokumentów:


Ocenom oddziaływania na środowisko podlegają zarówno planowane przedsięwzięcia mogące oddziaływać na środowisko jak również projekty dokumentów strategicznych zawierające zadania, których realizacja może oddziaływać na środowisko tzw. strategiczna ocena oddziaływania.

Realizując obowiązujące wymogi prawne oferujemy Państwu pomoc w przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania oraz uzyskaniu decyzji środowiskowej. Nasze usługi obejmują wykonanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub karty informacyjnej przedsięwzięcia, pilotowanie sprawy podczas uzgodnień z właściwymi organami, prowadzenie sprawy do momentu uzyskania decyzji środowiskowej.

Przygotowujemy Karty Informacyjne Przedsięwzięć dla inwestycji potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko oraz Raporty o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko. Wykonujemy również inwentaryzacje przyrodnicze, pomiary terenowe, modele matematyczne emisji zanieczyszczeń i hałasu. Nasze raporty oddziaływania i karty informacyjne przedsięwzięć są rzetelnie przygotowane oraz spełniają wszystkie obecnie obowiązujące wymogi formalne i merytoryczne.
W ramach zlecenia realizujemy temat kompleksowo, doradzamy jaką optymalną ścieżkę administracyjną klient powinien wybrać oraz jakie wymogi powinien spełnić aby jak najszybciej i bezproblemowo uzyskać wymaganą decyzję.

Organom administracji oferujemy przeprowadzenie postępowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania projektów planów i programów oraz innych dokumentów strategicznych. W ramach oferowanej usługi sporządzamy prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu ocenianego dokumentu, dokonujemy wymaganych uzgodnień z właściwymi organami, uczestniczymy w konsultacjach społecznych, sporządzamy wymagane podsumowanie (zobacz podstawy prawne).

Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu i współpracy. Nasi specjaliści wyjaśnią wszelkie wątpliwości i pomogą uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Przejdź do formularza kontaktowego