Wybrane projekty


 1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze
 2. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Wytwórni Surowic i Szczepionek Biomed w Warszawie
 3. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Borku k. Łęczycy
 4. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Giedlarowa
 5. Dokumentacja techniczna odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Borku k. Łęczycy
 6. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kraśniczej Woli.
 7. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla międzygminnego składowiska odpadów w miejscowości Jeziory
 8. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla wytwórni płytek i kształtek klinkierowych Cerrad Sp. z o.o.
 9. Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami dla gmin: Koniecpol, Secemin, Daszyna, Moskorzew, Strawczyn, Mieroszów, Gołańcz, Bytom Odrzański, Gorzyce, Nowa Dęba.
 10. Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami dla Powiatu Tureckiego
 11. Prognoza oddziaływania na środowisko planu gospodarki odpadami dla Powiatu Tureckiego
 12. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe w miejscowości Nagawczyna, gmina Dębica (część tekstowa+mapy).
 13. Rozpoznanie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego i projekt rekultywacji w miejscowości Nadarzyce, Nadleśnictwo Wałcz.
 14. Rozpoznanie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego i projekt rekultywacji na terenie planowanego Centrum Handlowego Sandomierz, w Sandomierzu.
 15. Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami dla gmin: Ostrowiec Świętokrzyski, Kowalewo Pomorskie, Gawłuszowice.
 16. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Kołczygłowy
 17. Program ochrony środowiska dla gmin: Wodzisław Śląski, Świerklany, Oleśnica.
 18. Analiza porealizacyjna dla inwestycji Panattoni Park Poznań DC2 w Gądkach k/Poznania.
 19. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Strawczyn
 20. Analiza oddziaływania na środowisko przebudowy węzła drogowego Naramowicka w Poznaniu
 21. Analiza oddziaływania na środowisko przebudowy węzła drogowego Koszalińska w Poznaniu
 22. Analiza oddziaływania na środowisko przebudowy Trasy Katowickiej w Poznaniu
 23. Analiza oddziaływania na środowisko projektu Inteligentnych Sieci Transportowych w Bydgoszczy
 24. Analiza porealizacyjna zmodernizowanego odcinka ul. Głogowskiej w Poznaniu (tzw. mała Głogowska)
 25. Instrukcja eksploatacji dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Giedlarowa
 26. Analiza realizacji przez spółkę obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony zabytków oraz prawa geologicznego i górniczego uzdrowisk: Przerzeczyn, Kraków
 27. Swoszowice, Kamień Pomorski, Wieniec Zdrój, Ustka.
 28. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sandomierz
 29. Podsumowanie wyników badań monitoringowych i aktualizacja instrukcji monitoringowych dla wyrobisk Machów i Piaseczno Kopalni Siarki Machów S.A.
 30. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla YKK Poland Sp. z o.o.
 31. Prognoza oddziaływania na środowisko studium komunikacyjnego miasta Płocka
 32. Analiza akustyczna fabryki elementów stalowych w miejscowości Rojów – Trasko Inwest Sp. z o.o.
 33. Analiza realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony zabytków przez spółkę Polfa Pabianice S.A.
 34. Analiza realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony zabytków przez spółkę Bellona S.A.
 35. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tureckiego
 36. Operat wodno prawny dla fabryki zamków błyskawicznych YKK Poland Sp. z o.o.
 37. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gmin Gorzyce, Secemin, Nowa Dęba, Jabłonna, Sanok, Głogów
 38. Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowiec Świętokrzyski
 39. Prognoza oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007-2015
 40. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Saniko Sp. z o.o.
 41. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla ZEC Bolesławiec Sp. z o.o.
 42. Raport oddziaływania na środowisko dla Tartaku „Olczyk”
 43. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu POS i PGO dla Powiatu Legionowskiego
 44. Raport oddziaływania na środowisko dla Gospodarstwa Rolnego Ferma Drobiu Radosław Dera
 45. Raport oddziaływania na środowisko dla Zakładu blacharsko-lakierniczego Ireneusz Juhnke
 46. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla miasta Raciąż (część tekstowa+mapy)
 47. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla miasta Cieszyn (część tekstowa+mapy)
 48. Analiza realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska przez spółki Odlewnia Chemar, Chemar Armatura
 49. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gmin Strawczyn, Nowa Dęba, Gorzyce, Jabłonna
 50. Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko dla przebudowy ulicy Głogowskiej w ciągu drogi krajowej nr 5 w Poznaniu
 51. Raport oddziaływania dla rozbudowy skrzyżowania ulic Bałtycka/Janikowska w Poznaniu – w ciągu drogi krajowej nr 5.
 52. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Uniejów
 53. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gmin Nieporęt, Wieliszew, Serock, Leżajsk
 54. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Studium komunikacyjnego Gminy Miejskiej Sosnowiec
 55. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz
 56. Aktualizacja wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla ZEC Sp. z o.o. w Bolesławcu
 57. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gmin Secemin, Sanok
 58. Raport oddziaływania na obszar Natura 2000 planowanej wycinki drzew z pasa drogi gruntowej w miejscowości Rajszew, Gmina Jabłonna wraz z inwentaryzacją przyrodniczą
 59. Raport oddziaływania na środowisko planowanej rozbudowy wylęgarni piskląt w Szamotułach
 60. Analiza oddziaływania akustycznego trasy średnicowej w Grudziądzu
 61. Analiza realizacji obowiązków z tytułu wymagań ochrony środowiska dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu Zdroju
 62. Analiza realizacji obowiązków z tytułu wymagań ochrony środowiska dla Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych Dozamel Sp. z o.o.
 63. Analiza realizacji obowiązków z tytułu wymagań ochrony środowiska dla Śląskich Zakładów Armatury Przemysłowej Armak Sp. z o.o.
 64. Analiza due-diligence w zakresie ochrony środowiska Spółek ZEW Niedzica, Mostostal Chojnice, Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych, Centrozłom Wrocław, PEC Ruda Śląska
 65. Analiza realizacji obowiązków z tytułu wymagań ochrony środowiska dla Kolei Mazowieckich – KM Sp. z o.o.
 66. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o.
 67. Instrukcja eksploatacji dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Lesie
 68. Program ochrony środowiska dla powiatu chodzieskiego
 69. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją dla gmin Turek, Pęczniew, Sanok, Kołczygłowy, Leżajsk
 70. Analiz wpływu zmian zagospodarowania północnego pasma rozwojowego Poznania na zmianę odpływu wód opadowych
 71. Raport oddziaływania na środowisko dla planowanej rozbudowy fermy trzody chlewnej w Nowej Wsi
 72. Raport oddziaływania na środowisko nowego obiektu produkcyjnego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Ziołolek Sp. z o.o.
 73. Raport oddziaływania na środowisko planowanej stacji demontażu pojazdów w miejscowości Skalbmierz
 74. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Firmy Marcinkowscy
 75. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla PPUH Pasz-Konspol Sp. z o.o.
 76. Analiza inwestycji budowy połączenia kolejowego lub tramwajowego do/z Portu Lotniczego Poznań - Ławica pod kątem oddziaływania na środowisko naturalne
 77. Prognoza oddziaływania na środowisko Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020
 78. Program ochrony środowiska dla powiatu piaseczyńskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019
 79. Program ochrony środowiska dla powiatu lęborskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
 80. Program ochrony środowiska dla powiatu tureckiego wraz z elementami gospodarki odpadami, Planem usuwania odpadów azbestowych i wyrobów zawierających azbest
 81. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta Będzin na lata 2012-2020
 82. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020
 83. Przegląd ekologiczny dla lotniska wojskowego JW1128 w Malborku
 84. Raport z Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego za lata 2011-2012
 85. Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko węzła drogowego Antoninek
 86. Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko linii tramwajowej Poznań Franowo