Ocena skażenia

Niektóre rodzaje działalności człowieka stanowią szczególne zagrożenia dla stanu środowiska gruntowo-wodnego. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku składowisk odpadów, stacji paliw, zakładów przemysłowych itp. W tego rodzaju obiektach często, w wyniku wycieków lub nieszczelności instalacji, dochodzi do skażenia gruntu oraz niejednokrotnie wód podziemnych.

Oferujemy pomoc w tego rodzaju sytuacjach. Wykonujemy:

  • badania mające na celu rozpoznanie stopnia oraz rodzaju skażenia,
  • określamy zasięg skażenia i przedstawiamy go metodami kartograficznymi,
  • identyfikujemy źródło zanieczyszczeń oraz wskazujemy sposób jego usunięcia,
  • przygotowujemy i uzgadniamy projekt rekultywacji,
  • wykonujemy prace rekultywacyjne.

Przejdź do formularza kontaktowego