Pozwolenia sektorowe

Prawie każda działalność gospodarcza wiąże się z korzystaniem ze środowiska. Skala oraz rodzaj niektórych sposobów gospodarczego korzystania ze środowiska wymaga uzyskania stosownych zezwoleń i pozwoleń administracyjnych. Oferujemy Państwu pomoc przy występowaniu o wymagane pozwolenia na korzystanie ze środowiska. Opracujemy wymaganą dokumentację formalno-prawną (zobacz co zawiera wniosek o wydanie pozwolenia sektorowego), w Państwa imieniu wystąpimy o uzyskanie decyzji oraz dokonamy niezbędnych uzgodnień.

Oferujemy pomocy przy ubieganiu się o:

  • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód,
  • pozwolenia wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków,
  • pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód i gruntu,
  • zgody wodnoprawne,
  • pozwolenia na wytwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów,
  • pozwolenia na zbieranie odpadów,
  • pozwolenia na wprowadzanie do atmosfery pyłów i gazów.

Ponadto przygotowujemy zgłoszenia instalacji wprowadzających gazy i pyły do atmosfery, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, prowadzimy uzgodnienia z organem wydającym pozwolenie (przyjmującym zgłoszenie), reprezentujemy inwestora na zasadzie pełnomocnictwa.

Przejdź do formularza kontaktowego