O firmie

EKOSTANDARD jest firmą działającą na polu szeroko rozumianej ochrony środowiska.

„Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży oraz wysoko wykwalifikowana kadra pozwalają nam podejmować nawet najbardziej nietypowe i skomplikowane zlecenia. Nasi pracownicy to doświadczeni specjaliści z różnych dziedzin ochrony środowiska tworzący interdysplinarny zespół. W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne technologie, które często też znajdują zastosowanie w innych dziedzinach naukowych.

W gronie naszych klientów znajdują się zarówno małe i duże przedsiębiorstwa sektora prywatnego, jak również urzędy i instytucje sektora publicznego. Najpopularniejsze usługi świadczone przez naszą firmę dla przedsiębiorstw prywatnych to: doradztwo środowiskowe oraz outsourcing środowiskowy. Nasi pracownicy to wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra, dzięki czemu oferowane produkty takie jak doradztwo i outsourcing są najwyższej jakości.

EKOSTANDARD w złożonych przypadkach korzysta również z konsultacji z pracownikami naukowymi czołowych polskich uczelni i instytucji naukowych.

Nasze zaangażowanie, elastyczność w podejściu do potrzeb klienta, a także wiedza i profesjonalizm stanowią o sukcesie prowadzonych przez nas spraw i tym samym sukcesie naszych Klientów”.

— Robert Siudak, Właściciel


Świadczymy usługi w zakresie:

 • Przygotowania wniosków o Pozwolenie Zintegrowane dla instalacji,
 • Opracowania Raportów oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • Karty Informacyjne Przedsięwzięć
 • Przeglądów Ekologicznych i Doradztwa Ekologicznego,
 • Doradztwo środowiskowe - pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń, planowaniu, nadzorowaniu inwestycji, zapewnienie funkcjonowania zgodnie z prawem,
 • Outsourcing środowiskowy (ekologiczny) - wypełnianie obowiązków przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska,
 • Opracowania wniosków o pozwolenia sektorowe: emisja zanieczyszczeń do atmosfery, pobór wody, zrzut ścieków, wytwarzanie i przetwarzanie odpadów,
 • Wykonywania programów i planów środowiskowych w tym: prorgamy ochrony środowiska, plany adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonego rozwoju, gospodarki odpadami, programy usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją terenową, programy ograniczania niskiej emisji, plany gospodarki niskoemisyjnej, wyznaczanie i zmiany obszarów aglomeracji, opracowania ekofizjograficzne i inne,
 • Analiz przestrzennych i przyrodniczych z wykorzystaniem Geograficznych Systemów Informacyjnych,
 • Inwentaryzacji i waloryzacji środowiska przyrodniczego,
 • Analiz akustycznych, pomiarów hałasu oraz wykonywania map akustycznych,
 • I wiele innych... Zobacz listę wybranych projektów zrealizowanych przez naszą firmę

Przejdź do formularza kontaktowego